Facaderenovering er vores store ekspertise. Med os som samarbejdspartner får du en grundig vurdering af alle lagene i husets facade.

Facaderenoveringen kan omfatte:

  • udskiftning af fuger,
  • maling af facade,
  • netpuds,
  • facadeisolering,
  • reparation af revner i murværk og sokkel

Alle facader og bygningsdele vil med tiden komme til at se gamle og nedslidte ud, hvis de ikke bliver vedligeholdt.
De produkter, vi arbejder med, sikrer facaden længst mulig levetid.

Facadeisolering
Isolering af facader sikrer varmebesparelse, flot udseende, bedre indeklima og lydisolering.
Arbejdet omfatter:

  1. Klargøring af ydervægge og sokkel
  2. Isolering opsættes og fastgøres med dybler.
  3. Montering af hjørnelister.
  4. Facader pudses i to omgange med netpuds evt. afsluttet med en indfarvet vandskuring.

Vi udarbejder med glæde et tilbud på jeres facade.